M88 đưa ra chính sách bảo mật, cập nhật thông tin rõ ràng với mục đích bảo vệ tài khoản của người chơi cũng như uy tín của nhà cái. Điều này cũng góp phần tạo nên sân chơi an toàn, lành mạnh hơn. Chi tiết về chính sách bảo mật tại M88 được làm rõ bên dưới!

Thông tin cá nhân nào bị thu thập và tại sao thu thập?

  • Bình luận

Khi khách hàng để lại bình luận tại website M88, nhà cái sẽ thu thập dữ liệu và địa chỉ IP của khách hàng. Từ đó nhà cái phát hiện đâu là người dùng trình duyệt thật sự, đâu là bình luận spam.

Chuỗi ẩn danh được tạo từ địa chỉ email của khách hàng, từ đó cung cấp dịch vụ cho Gravatar, xem xét khách hàng có sử dụng hay không. Nếu bình luận của khách hàng được chấp nhận, đồng nghĩa ảnh tiểu sử của khách hàng cũng sẽ hiển thị tại từng bình luận.

  • Thư viện

M88 khuyên người chơi tải hình lên website không nên đi kèm dữ liệu vị trí được nhúng EXIF GPS đi kèm.

Thông tin liên hệ

  • Cookies

Khi khách hàng viết bình luận trên website, đồng nghĩa khách hàng sẽ cung cấp tên, email cá nhân cho cookie. Cookie sẽ tự động lưu giữ trong một năm và khách hàng không cần nhập thêm dữ liệu khác khi viết thêm bất kỳ bình luận nào.

Trong trường hợp khách hàng vào trang đăng nhập, cookie tạm thời sẽ được thiết lập để xác định nếu trình duyệt đó cho phép sử dụng cookie. Chỉ cần người chơi đóng trình duyệt thì thông tin cá nhân và những dữ liệu khác tại cookie này sẽ được gỡ bỏ.

Thông tin khách hàng đăng nhập sẽ được cookie lưu lại và hiển thị trong vòng 02 ngày gần nhất. Khi khách hàng nhấp chọn “nhớ tôi”, đồng nghĩa thông tin đăng nhập lưu trong hai tuần. Tài khoản bị thoát thì thông tin cookie lúc đăng nhập của khách hàng cũng bị xóa.

Một bản cookie bổ sung sẽ được lưu lại trình duyệt nếu khách hàng sửa bình luận hoặc công bố bài viết mới. Thông tin cá nhân của khách hàng không được lưu tại cookie này, chỉ đơn giản có ID và nội dung được sửa. Sau 01 ngày tự động hết hạn và các dữ liệu sẽ bị xóa.

  • Nội dung nhúng từ website khác

Những bài viết trên website bao gồm nội dung, hình ảnh, video đính kèm,… Những nội dung này phải đồng nhất với các trang web khác đang hoạt động, thông tin chuẩn xác để khách hàng truy cập dễ dàng hơn.

Tại website đó dữ liệu khách hàng sẽ được thu thập, theo dõi bên thứ ba và giám sát cả tương tác của khách hàng với các nội dung đó.

Phân tích

  • Dữ liệu của khách hàng tồn tại bao lâu

Những bình luận của khách hàng sẽ được website giữ lại vô thời hạn. Nhà cái thực hiện điều này nhằm giúp hệ thống tự động nhận ra bình luận và không để chúng quá lâu trong khu vực đợi kiểm duyệt.

Những khách hàng đã đăng ký tại website M88 đều sẽ được lưu trữ thông tin cá nhân, dữ liệu lấy từ mục hồ sơ người dùng. Khách hàng có thể xem, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin của mình, tuy nhiên không thể thay đổi họ tên của mình. Đồng thời quản trị viên của website có thể xem và chỉnh sửa thông tin đó.

  • Quyền hành của khách hàng với dữ liệu của họ

Nếu khách hàng có tài khoản của website và đã từng để lại nhận xét, khách hàng đó có quyền yêu cầu nhận tệp xuất dữ liệu cá nhân. Những thông tin này bao gồm tất cả những gì khách hàng đã cung cấp cho nhà cái. Ngoài ra khách hàng có thể yêu cầu nhà cái xóa dữ liệu cá nhân đó khi đã kiểm tra qua.

Lưu ý không bao gồm dữ liệu được giữ lại với mục đích hành chính, pháp lý hoặc bảo mật.