Các điều khoản cá cược tại nhà cái M88 được cập nhật liên tục, chia ra thành các mục nhỏ nhằm giúp người chơi theo dõi dễ dàng hơn. Bất kỳ người chơi nào khi tham gia giải trí tại M88 đều phải thông qua điều khoản cá cược, đồng ý vào quy định của M88 có thể trở thành thành viên chính thức. Dưới đây là một số yêu cầu cơ bản dành cho người chơi khi đặt cược tại M88.

Chưa đủ tuổi cá cược

M88 yêu cầu người chơi tạo tài khoản tại nhà cái phải trên 18 tuổi, nếu người chơi dưới 18 tuổi thực hiện đồng nghĩa bất hợp pháp và nhà cái sẽ thực thi nghiêm túc vấn đề này.

Nhà cái M88 yêu cầu xác minh tuổi của người chơi, có cả tài liệu chứng minh cụ thể. Bất kỳ khoản tiền thắng từ một người dưới 18 tuổi sẽ bị nhà cái tịch thu, báo cáo cho bộ phận liên quan. Để truy cập vào website M88, người chơi ít nhất 18 tuổi, hoặc không bị coi là thành niên trong phạm vi cư trú.

Người chơi có thể tham khảo một số web chặn trẻ vị thành niên truy cập vào trò chơi trực tuyến

Nhận tiền thắng cược

Người chơi đặt cược xong, số tiền thắng cược của họ sẽ được lưu lại trong ghi chú của nhà cái và được rút dựa theo chính sách rút tiền mà M88 quy định. Ngay khi nhà cái ghi nhận 01 bản sao dạng hình ảnh, hoặc thẻ tín dụng/thẻ nợ, cảm thấy thỏa đáng thì giao dịch được thực hiện.

Đối với những nơi phát hành thẻ người chơi đang sử dụng, nếu quy định cho phép thì số tiền thắng cược của người chơi có thể ghi vào tài khoản thẻ tín dụng hoặc thẻ nợ. Khi đó một tấm séc hoặc một bức điện tín ngân hàng sẽ được phát dưới tên, nơi gửi tiền, và tên trùng với chủ thẻ được đăng ký.

Tất cả các phí ngân hàng mà M88 phải chịu xuất phát từ hoặc có liên quan với bất kỳ một giao dịch cá cược nào của người chơi sẽ do người chơi thanh toán và bồi hoàn. Nhà cái M88 có quyền khấu trừ và bù vào những khoản trên từ số tiền người chơi thắng cược khi trả cho họ.

Nhà cái M88 có quyền tạm khóa những tài khoản không hoạt động, bao gồm đăng nhập, gửi tiền, rút tiền hoặc/và đặt cược tại M88 trong 12 tháng. Người chơi phải liên hệ dịch vụ chăm sóc khách hàng của M88 để kích hoạt lại. Nếu sau 06 tháng kể từ thời điểm tài khoản bị tạm khóa, M88 sẽ áp dụng phí quản trị 150 VNĐ vào số dư còn lại của người chơi vào mỗi thứ 2 đầu tiên của tháng. Nếu số dư của người chơi dưới 10 VND thì tài khoản bị khóa vĩnh viễn.

Khuyến mãi và tiền thưởng

Tất cả những khuyến mãi, tiền thưởng hay bất kỳ đãi ngộ đặc biệt nào từ nhà cái phải tuần theo điều kiện và điều khoản M88 đã đưa ra. Nhà cái M88 có quyền treo, rút hoặc sửa đổi tiền thưởng, khuyến mãi và cả điều khoản chi tiết để chi phối các hoạt động.

Nhà cái M88 sẽ ngăn chặn, từ chối treo thưởng/giữ lại, thu tiền thưởng hoặc loại bất kỳ cá nhân nào ra khỏi chương trình ưu đãi nếu nhận thấy kẻ đó đang lợi dụng khuyến mãi, thu lợi từ việc làm sai trái đó.

Quyền ưu tiên 

Luật cá cược tại M88 được áp dụng khi có bất kỳ điều kiện hay điều khoản nào chi phối việc sử dụng, truy cập dịch vụ, phần mềm, thông tin và website. Vì tất cả những điều này được cấu thành không thể tách rời.

Nếu có sự khác nhau giữa các phiên bản tiếng Anh của điều khoản và điều kiện và những phiên bản khác, bản tiếng Anh sẽ có giá trị . Người chơi tuân thủ theo đúng quyền, nghĩa vụ dưới mục Điều khoản và điều kiện và các luật của nhà cái theo bản tiếng Anh.

Bổ Sung hay gián đoạn các trò chơi

M88 có quyền, không phải chịu trách nhiệm của bất kỳ bên nào, toàn quyền quyết định mà không phải báo trước cho người chơi. Ngoài ra M88 có thể bổ sung trò chơi mới, chức năng mới cho website, bắt đầu, chấm dứt hoặc gián đoạn và cả hạn chế truy cập của người chơi, hay sửa đổi trò chơi và bất kỳ chức năng nào tại mọi thời điểm, không cần phải xin phép.